Musikalsk ledelse og styrets medlemmer

Hvem er hvem i korpset?

Ledelse for korps og drill:

Dirigent for korpset er Cathrine Holmesland tlf. 954 95 609

Drillinstruktører er Mari Sneen og Thea Beate Thomasli HauganStyrets medlemmer

 

Styreleder:           André Lynum, tlf. 974 01 546   

Nestleder:            Inger Næstby, tlf. 415 08893

Kasserer:              Berit Luktvassli, tlf. 930 34 192

Sekretær:             

Styremedlem:       Kristin Remhaug Duesund

Styremedlem:       Merethe Ludvigsen

Styremedlem:       Tove Jacobsen

Korpsrepresentanter:  

Varamedlem: 

Saker til styret

Har du saker som du ønsker at styret skal ta opp? Ta kontakt med André eller Berit.
Vi har styremøter den første mandagen i hver måned.
Det kan forekomme endringer fra denne planen.