Vefsn Skolekorps, Kulturskolen, Mosjøen Skolekorps

Bilder fra øvinger til forestillingen "Jakten På Kammertonen"