Velkommen Aspiranter

Aspirantopptak

Praktisk informasjon

Aspiranttiden varer som regel ett skoleår. Da lærer du å spille instrumentet ditt og lærer deg noter hos læreren din. I løpet av denne første tida er du ikke med i selve korpset.
Du er likevel veldig velkommen på øvelsene våre for å være sammen med andre og for å høre hvordan det er å spille i korpset.

Etterhvert får du beskjed om å være med på noen konserter. Vi vil jo gjerne vise fram aspirantene våre! Disse konsertene får du egen beskjed om. Du kan også følge med her på hjemmesida vår.  

Vi er glad for at nettopp du har blitt med i korpset vårt! Håper du vil trives. 
Korps er gøy 😀