Utmelding

Korpsmedlemmer som vil slutte må gi beskjed i god tid før neste semester starter. Dette er for at vi skal kunne planlegge instruktørtimer og instrumentfordeling. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked) også neste semester.
Frister for utmelding:
• 15. desember (for vårsemesteret)
• 15. august (for høstsemesteret)

Når man slutter i korpset skal følgende leveres tilbake (i samme stand som da det ble utlevert):
• Instrument
• Notestativ
• Noteperm
• Uniform (bukse og jakke renset)